Inovatívne metódy inventarizácie a monitoringu lužných lesov Dunaja

Novinky a oznamy

 • Do skúšobnej prevádzky bol spustený mapový portál projektu INMEIN
 • V decembri 2014 skončilo riešenie spoločného cezhraničného projektu INMEIN. Ukážky výstupov projektu môžete nájsť v sekcii Výsledky.
 • Riešitelia projektu ponúkajú možnosť stiahnutia vybraných údajov z leteckého snímkovania a laserového skenovania pre výskumné a vzdelávacie účely. Pre pre získanie prístupových práv na stiahnutie dát kontaktujte Ing. Ivana Sačkova, PhD. Viac informácií o dostupných dátach nájdete v sekcii Výsledky
 • Výsledky pozemného laserového skenovania lesných porastov - vizualizácie plôch je možné prezrieť; na webovej aplikácii - viac informácií v sekcii Výsledky

Archív noviniek

 • Medzinárodný vedecký seminár s prezentáciou výsledkov projektu INMEIN sa uskutočnil 24. - 25. apríla 2014 v Novom Smokovci. Prezentácie zo seminára ako aj fotodokumentácia sú zverejnené v sekcii Seminár.
 • Tretie stretnutie spoločného projektového tímu sa uskutočnilo 10. - 11. októbra 2013 v Hédervári, Maďarsko.
 • Dňa 8. septembra 2013 (nedeľa) sa zrealizovalo fotogrametrické snímkovanie projektového územia.
 • Druhé stretnutie spoločného projektového tímu sa uskutočnilo 28. marca 2013 v Gabčíkove.
 • Úvodné stretnutie a vorkšop projektového tímu sa uskutočnili 18.-19. októbra 2012 v Banskej Štiavnici.
 • Webstránka projektu je dostupná na internete od 17. 10. 2012
 • Realizácia projektu sa zahájila 1. 9. 2012


Tento projekt sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013 (www.husk-cbc.eu). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu ERDF.
Obsah týchto stránok je vytvorený koordinátorom a partnermi projektu a nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.