Inovatívne metódy inventarizácie a monitoringu lužných lesov Dunaja

Spoločný výskumný tím z partnerských inštitúcií

Tomáš Bucha - Koordinátor projektu Národné lesnícke centrum

Ladislav Kulla Národné lesnícke centrum

Géza Király Západomaďarská univerzita v Šoproni, Lesnícka fakulta

Gábor Illés Lesnícky výskumný ústav v Šárvári

Ivan Sačkov Národné lesnícke centrum

Luboš Halvoň Národné lesnícke centrum

Ján Bakoš Národné lesnícke centrum

Martin Bartko Národné lesnícke centrum

Externí experti

Milan Koreň Technická univerzita ZvolenTento projekt sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013 (www.husk-cbc.eu). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu ERDF.
Obsah týchto stránok je vytvorený koordinátorom a partnermi projektu a nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.