Dňa 24. - 25. apríla 2014 sa v rámci realizácie projektu INMEIN v Novom Smokovci konal medzinárodný vedecký seminár za účelom prezentácie výsledkov projketu ako aj výmeny aktuálnych poznatkov v oblasti využitia DPZ v monitoringu lesov. Prezentácie a fotodokumentácia zo seminára je dostupná na tejto stránke.

Program seminára
Otvorenie seminára a privítanie účastníkov koordinátorom projektu

Prezentácie:Fotodokumentácia:


photo from seminar photo from seminar photo from seminar photo from seminar photo from seminar photo from seminar photo from seminar photo from seminar photo from seminar photo from seminar photo from seminar photo from seminar photo from seminar photo from seminar photo from seminar photo from seminar photo from seminar photo from seminar photo from seminar photo from seminar


Tento projekt sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013 (www.husk-cbc.eu). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu ERDF.
Obsah týchto stránok je vytvorený koordinátorom a partnermi projektu a nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.