A bősi erőmű építése 1977-től 1992-ig tartott. A műszaki megvalósítás jelentősen csökkentette a Szigetköz térségének talajvízszintjeit, veszélyeztetve ezzel az ártéri életközösségeket, erdőket. Egy úgynevezett vízkormányzási megállapodás biztosította eleddig azt a talajvízszintet, amely többé-kevésbé megfelel az ártéri közösségek talajvízszint-igényeinek. Ezen életközösségek állapotát a bősi erőmű üzembe helyezése óta, 1992-től monitoring hálózatban vizsgáljuk. Az erdők monitoringja az 1995-ös megállapodás értelmében része a közös monitoring tevékenységeknek. Távérzékelési adatokat 1992 óta használunk az erdők állapotának értékelésében. Kezdetben infraszínes légifelvételeket, majd 2008-tól multispektrális, digitális képeket használunk. Annak ellenére, hogy a távérzékelés az erdők kondíciójának megállapításához hatékony módszer, nem nyújt információt a faállományok belső szerkezetéről. Ez különösen fontos kérdés, amikor az őshonos fajok állományainak állapotát, fejlődését akarjuk vizsgálni lágylombos, ártéri erdőkben. A távérzékelésben történt fejlődésnek köszönhetően lehetőség van e hiányosságok kiküszöbölésére, a háromdimenziós képalkotási és adatgyűjtési, illetve adatfeldolgozási technológiák révén. Ezek a progresszív technológiák a digitális fotogrammetriát és a lézerszkenning technológiát jelentik (LiDAR). A megfelelő feldolgozási módszerek hiánya a legfőbb oka annak, hogy az erdészetben üzemi méretekben még nem alkalmazzák e technológiákat. A probléma összetett voltából adódóan fontos kiemelni a kooperációt. A kooperáció a meglévő tudásra épül, melynek összetevői a következők:

Az NYME (alapkutatás), az ERTI és az NLC (alkalmazott kutatás) együttműködésétől azt várjuk, hogy a 3D-s adatok használatához az erdészeti alkalmazások területén új, költséghatékony módszertani megközelítéseket nyújt.


A projekt címe

Inovatívne metódy inventarizácie a monitoringu lužných lesov Dunaja s využitím 3-D technológií dialkového prieskumu Zeme
Innovatív módszerek a Dunamenti ártéri erdők leltározására és monitorozására korszerű 3D-s távérzékelési technológiák segítségével

Rövid cím

INMEIN

A projekt kódja

HUSK/1101/1.2.1/0141

A projekt időtartama

A projekt időtartama: 24 hónap
A projekt kezdete:
2012. szeptember 1.
A projekt vége:
2014. december 31.

A projekt jóváhagyott költségvetése partnerenként

Partner ERDF hozzájárulás Hozzájárulás az állami költségvetésből Összesen
Národné lesnícke centrum
(Vezető partner)
269 285,10 85% 47 520,90 15% 316 806,00
Erdészeti Tudományos Intézet
(Külföldi partner)
91 188,85 85% 16 092,15 15% 107 281,00
Nyugat-magyarországi Egyetem
(Partner 2)
77 446,90 85% 13 667,10 15% 91 114,00
Összesen euróban 437 920,85 77 280,15 515 201,00

A projekt fizikai megvalósításának helyszíne

Terepi munkák Irodai munkák
Szlovákia:
ártéri erdők a Duna hullámterén, a Duna eredeti medre és az üzemvízcsatorna között; ezen a területen történik a terepi adatgyűjtés – a faállományok felvétele a kísérleti parcellákon és a légifelvételezés.
Szlovákia:
Zvolen – NLC épületek a T. G. Masaryk ut. Sokolská ut.
Megjegyzés: a projektben szerepel 1 fő NLC dolgozó a Žilinai kirendeltségből.
Magyarország:
ártéri erdők a Duna hullámterének magyar oldalán, a Duna és a gát között; a Mosonmagyaróvár és Győr közötti szakasz.
Magyarország:
ERTI Budapesti Kísérleti Állomás, 1027 Budapest, Frankel L. út 1. (HU101)
Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, Bajcsy-Zs. út 4. Pf. 132.

Ezen projekt a Magyar és a Szlovák Köztársaságok közötti Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 (www.husk-cbc.eu) keretében valósul meg. A projektet az Európai Unió (ERFA) az ERDF alapból társfinanszírozza.
Jelen weboldal tartalma a projektkoordinátor és a résztvevő partnerek által került kialakításra és nem tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.